Ilmoittautuminen

Tiedot ilmoittautumisen aikataulusta ja kilpailupaikkojen jaosta.

Ilmoittautuminen jaetaan kuuteen eri vaiheeseen. Ilmoittautuminen tapahtuu Disc Golf Metrixissä.

Kaikkien kilpailun osallistujien tulee olla Suomen frisbeegolfliiton ja PDGA:n jäseniä, sekä pelaajilla täytyy olla suoritettuna ja voimassa PDGA:n toimitsijatesti jo ilmoittautumishetkellä.

2018 SM-kilpailuihin ei järjestetä erillisiä karsintakilpailuja.

Villeille korteille on varattu 20 pelaajan kiintiö.

Ilmoittautumisen vaiheet, aikataulu ja tärkeät päivämäärät

 • Vaihe 1: Tiistai 10.4.2018 klo 13.00. Ilmoittautuminen aukeaa SM2017 paikan saaneille.
  • Ilmoittautuminen suoritettava 24.4.2018 klo 12.00 mennessä.
 • Vaihe 2: Tiistai 24.4.2018 klo 13.00. Ilmoittautuminen aukeaa kaikille.
  • Tiistai 8.5.2018 klo 12.00. Ilmoittautuminen päättyy. Paikat jaetaan rating-järjestyksessä.
 • Vaihe 3: Tiistai 8.5.2018 klo 13.00. Paikan saajille ilmoitetaan osallistumisoikeudesta, maksutiedot osallistujille.
  • Maanantai 14.5.2018 klo 13.00. Maksujen oltava järjestäjän tilillä.
 • Vaihe 4: Tiistai 15.5.2018 klo 13.00. Maksamattomat poistetaan kilpailusta, vapautuneet paikat jaetaan jonotuslistalla oleville pelaajille rating-järjestyksessä.
  • Maanantai 21.5.2018 klo 13.00. Jonotuspaikan saaneiden maksut oltava tilillä.
 • Vaihe 5: Tiistai 22.5.2018 klo 13.00. Villit kortit haettavissa.
  • Tiistai 5.6.2018 klo 13.00. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä.
  • Tiistai 19.6.2018 klo 13.00. Osallistumismaksujen tarkistus.
 • Vaihe 6: Tiistai 19.6.2018 klo 13.00. Peruutuspaikat.

 

Vaihe 1: Ansaitut osallistumisoikeudet

Frisbeegolfin SM-kisoista 2017 ansaitut paikat luokittain:

 • MPO (27): Seppo Paju, Väinö Mäkelä, Leo Piironen, Jani Nevala, Jesse Nieminen, Teemu Nissinen, Joonas Kuitunen, Mikael Häme, Ville Ahokas, Pasi Koivu, Jukka Pyhältö, Jukka Leinonen, Matias Söderström, Antti Kotilainen, Raimo Sokka, Ilari Tuoma, Mikko Ylätalo, Lassi Hakulinen, Riku Vink, Juhani Vainio, Topi Kuusisto, Dick Lampinen, Antti Mertanen, Luukas Rokkanen, Matti Oksanen, Mikael Räsänen, Jani Kleemola.
 • FPO (7): Eveliina Salonen, Henna Blomroos, Anna-Sofia Haipus, Hannele Määttä, Anne Kettunen, Sini Lindholm, Maija Laitinen.

Osallistumisoikeus on henkilökohtainen. Oikeus lunastaa SM-kisoista 2017 ansaittu paikka on voimassa vain ensimmäisen vaiheen ajan. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan.

Ensimmäisen vaiheen ilmoittautuminen aukeaa 10.4.2018 klo 13.00 ja päättyy 24.4.2018 klo 12.00. Virheellisesti ilman 1. vaiheen osallistumisoikeutta tehdyt ilmoittautumiset poistetaan.

Vaihe 2: Rating-järjestys

2. vaiheessa kilpailupaikat jaetaan ilmoittautujien PDGA-ratingin mukaan siten, että korkeamman ratingin omaava on luokassaan etusijalla.

Toisen vaiheen ilmoittautuminen aukeaa 24.4.2018 klo 13.00 ja päättyy 8.5.2018 klo 12.00.

Pelaajien PDGA-rating ilmoittautumiseen on 17.4.2018 julkaistavan päivityksen mukainen (julkaisupäivän muuttuessa ensisijaisesti huhtikuun päivitys). Pelaajan ratingiin tulevat mahdolliset muutokset kyseisen päivityksen jälkeen eivät vaikuta paikkajakoon.

Vapaana olevat paikat jaetaan siten, että luokkakohtaiset kiintiöt otetaan huomioon. Jos luokkakiintiöt eivät tule täyteen, siirretään vapaita paikkoja toiseen luokkaan. Jos ilmoittautuneilla pelaajilla on sama PDGA-rating, aikaisemmin oikeassa vaiheessa ilmoittautunut pelaaja on etusijalla. Huom! Tämä pätee myös myöhemmissä vaiheissa, eli saman ratingin omaavista pelaajista nousee ensin aiemmin ilmoittaunut pelaa.

Käytännössä kaikki 2. vaiheessa ilmoittautuneet pelaajat menevät Disc Golf Metrixissä jonoon, mistä paikansaajat nostetaan 8.5.2018 klo 13.00 kilpailuun. Paikansaajille ilmoitetaan erikseen sähköpostitse.

Vaihe 3: Osallistumismaksut

Osallistumismaksu kaikissa luokissa on 60 €.

Vaiheissa 1 ja 2 kilpailuun paikan saaneen luokkansa kiintiöihin mahtuvan pelaajan osallistumismaksun pitää näkyä Tampereen Frisbeeseura ry:n tilillä viimeistään 14.5.2018 klo 13.00.

Maksutiedot:
Maksunsaajan nimi: Tampereen Frisbeeseura ry
IBAN: FI17 8330 0710 4436 19
Viesti maksunsaajalle: ”Frisbeegolf SM2018, Pelaajan etunimi sukunimi, Luokka (MPO/FPO)”

Maksu ei koske pelaajia, jotka eivät ole vielä mahtuneen kilpailuun mukaan, ja ovat jonossa omiin luokkiinsa.

Kolmannen vaiheen jälkeen luokkansa kiintiöihin mahtuvat maksamattomat pelaajat poistetaan listalta ja jonossa seuraavana olevat pääsevät mukaan. (vaihe 4)

Vaihe 4: Jonotuslista

3. vaiheen jälkeen jonotuslistalta omiin luokkakiintiöihinsä nousseiden pelaajien osallistumismaksujen pitää näkyä järjestävän seuran tilillä viimeistään 21.5.2018 klo 13.00. Maksamattomat pelaajat poistetaan listalta ja mahdollisesti vapautuneet paikat lisätään villien korttien kiintiöön.

Vaihe 5: Villit kortit

Villien korttien hakemukset tulee toimittaa järjestävälle seuralle 22.5.–5.6.2018.

Vain hakuaikana saapuneet hakemukset huomioidaan. Kilpailun järjestävä seura valitsee yhteistyössä Suomen frisbeegolfliiton kanssa villien korttien saajat.

2018 SM-kilpailuihin on jaossa yhteensä 20 villiä korttia, jotka myönnetään pelillisiin näyttöihin perustuen.

Kaikilla hakijoilla tulee jo hakuvaiheessa olla voimassa kilpailulisenssi sekä hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva PDGA:n sääntökoe (Certified Officials).

Hakemus sisältää seuraavat pakolliset tiedot (1-5) sekä vapaan perusteluosion (6):

 1. Etunimi Sukunimi
 2. Kilpailuluokka, johon aikoo osallistua
 3. PDGA-numero
 4. Rating viimeisimmän päivityksen mukaisesti
 5. Yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 6. Vapaamuotoiset perustelut lyhyesti

Villikorttihakemukset tulee toimittaa 22.5.–5.6.2018 sähköpostitse kilpailunjohtajalle, Petri Anttiroikolle, osoitteeseen: petri.j.anttiroiko@gmail.com.

Vain hakuaikana saapuneet, vaaditut tiedot sisältävät hakemukset huomioidaan. Villien korttien saajat ilmoitetaan 12.6.2018 mennessä.

Villin kortin saaneiden pelaajien osallistumismaksun tulee näkyä Tampereen Frisbeeseura ry:n tilillä viimeistään 19.6.2018 klo 13.00.

Vaihe 6: Peruutuspaikat

19.6.2018 jälkeen SM-kisojen paikat jaetaan jonotuslistalla oleville pelaajille rating-järjestyksessä. Jonotuslistan ollessa tyhjillään paikat jaetaan villeinä kortteina, samoin periaattein kuin vaiheessa 5.

Vaiheessa 6 paikansaavien pelaajien tulee suorittaa osallistumismaksu järjestäjän tilille viikon kuluessa. Mikäli kisoihin on aikaa enintään viikko, jos paikka on vapautunut viimeistään 11.7.2018. Tämän jälkeen saatujen peruutuspaikkojen osallistumismaksujen tulee olla järjestävän seuran tilillä kahden päivän kuluessa. Tarkka eräpäivä ilmoitetaan erikseen kullekin pelaajalle.

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden nostaa pelaaja jonosta kilpailuun mahdolliselle peruutuspaikalle villillä kortilla. Paikat täytetään:

 1. ensisijaisesti luokkakohtaisesti
 2. rating-järjestyksessä, mikäli jonotuslistalla on pelaajia
 3. villillä kortilla miltä tahansa jonopaikalta, painottaen ennen kaikkea kilpailullisia näyttöjä.

1. kierroksen lähtölistojen julkistamisen jälkeen syntyneitä mahdollisia peruutuspaikkoja ei täytetä.

 

Pelaajakiintiöt SM 2018

▪ MPO 84 (+16 villiä korttia alustavasti)
▪ FPO 16 (+4 villiä korttia alustavasti)
▪ Villit kortit 20 (16 MPO / 4 FPO)
▪ Yhteensä 120

Payout ja palkintorahat

Payout on 60% ja palkintojen maksussa noudatetaan PDGA TOP25%-kaavaa kummassakin kilpailuluokassa.

Peruutukset ja ilmoittautumismaksujen palautus

Pelaajan on viipymättä ilmoitettava kilpailunjohtajalle, mikäli hän peruuttaa osallistumisensa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen petri.j.anttiroiko@gmail.com ja/tai jukka.teras@innovaeurope.com.

 • 26.6.2018 mennessä tehdyistä peruutuksista maksetaan osallistumismaksusta takaisin 100% lukuunottamatta 5€ suuruista käsittelykulua (55€).
 • 27.6.-11.7.2018 tehdyistä peruutuksista maksetaan osallistumismaksusta takaisin 100% lukuunottamatta 5€ suuruista käsittelykulua (55€), jos kilpailijan paikka saadaan täytettyä toisella pelaajalla. Jollei paikkaa täytetä, maksetaan takaisin 50% (30€).
 • 10.7.2018 tai myöhemmin tehdyistä peruutuksista maksetaan osallistumismaksusta takaisin 100% lukuunottamatta 5€ suuruista käsittelykulua (55€), jos kilpailijan paikka saadaan täytettyä toisella pelaajalla. Jollei paikkaa täytetä, maksetaan takaisin 25% (15€).
 • Ilmoittamattomia peruutuksia ei hyvitetä lainkaan.